Make your own free website on Tripod.com

Begin en eind.

 


Omhoog
Kleuren
brrr....
Zoekertjes
Reclame
Ruil
Vragen
Op ansichtkaarten en foto's is vaak goed het begin of eind van een molenleven te zien. Aangeizen de molens in het begin van de 20e eeuw al in grote getalen aan het verdwijnen waren is het helaas vaker het eind dan het begin.

 

In het begin van de 20e eeuw waren telefoons minder wijd verbreid dan tegenwoordig en met meerdere postbestellingen per dag werd een ansichtkaart vaak verzonden zoals je tegenwoordig belt, een sms-je verstuurt of emailt. Hierop werd ingespeeld door ansichtkaarten met een zekere nieuwswaarde. Bekend zijn kaarten met treinongelukken, maar een enkele keer was ook een molen het lijdend voorwerp. Zo werd tijdens een storm in 1905 de molen van Ghislenghien (BelgiŽ - Henegouwen) omvergeblazen.

Sloop van een molen in Steenwijk. Kaart afgestempeld op 24-4-1911.

In de jaren 1913-1914 werden de molens van de Hazerswoudsche Droogmakerij gesloopt.

Een brand maakte in 1901 een voorlopig einde aan het bestaan van de Palmboom te Schiedam. In 1988 en volgende jaren  is de molen echter weer hersteld en tegenwoordig ingericht als museum.

Oud en nieuw te Renswoude. Terwijl de standerdmolen er nog lustig op losdraait is men druk bezig een opvolger te bouwen. Ansicthkaart afgestempeld 28-7-1903

Ouddorp 11-5-1925

Ouddorp 28-5-1925

2 foto's van de opbouw van de molen 't Hert te Ouddorp. De voorganger, ook een achtkante stellingmolen, was in 1924 verbrand.

2 foto's van zogenaamde Franse caviermolens. Volgens mij zijn het dezelfde 2 molens maar is het verval op de tweede foto iets verder voortgeschreden.

Weer 2 foto's van een molenbrand. Ditmaal van de Bergpoldermolen te Rotterdam die op 16-2-1918 verbrandde.

Tenslotte een foto in verband met de bouw van een molen in Frankrijk. Voor de bouw van de molen was kennelijk bovennatuurlijke hulp onontbeerlijk.